Ústav jazykov a športu SjF STU v Bratislave
pod záštitou dekana SjF prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD.
16.5. 2019, Bratislava
22.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Od výskumu k praxi
Vytlačiť tútor stranu  Verzia pre tlač

Registrácia

Autor

Meno, priezvisko

 

Názov príspevku
Názov organizácie
Adresa pracoviska
IČO
IČ DPH
Názov banky
Číslo účtu/kód
Telefón
e-mail

OBED: SjF STU

Cena 4,00€ sa platí pri registrácii

16.5.2019