Ústav jazykov a športu SjF STU v Bratislave
pod záštitou dekana SjF prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD.
16.5. 2019, Bratislava
22.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Od výskumu k praxi
Vytlačiť tútor stranu  Verzia pre tlač

Príspevky

Termín zaslania prihlášky a príspevku : do 9.5.2019

Príspevky (full text) v on-line podobe zasielajte na: alena.cepkova@stuba.sk

Oficiálny jazyk konferenice : slovenčina, čestina, angličtina,

Miesto konania : SjF STU, Nám. slobody 17, Bratislava

Forma prezentácie: referáty

Všetky príspevky budú recenzované. Maximálna dĺžka prezentácie príspevku je 10 minút, diskusia 5 minút, dĺžka prezentácie na pracovnom seminári je maximálne 20 minút a 10 minút diskusia.

POKYNY PRE SPRACOVANIE PRÍSPEVKU