Ústav jazykov a športu SjF STU v Bratislave
pod záštitou dekana SjF prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD.
16.5. 2019, Bratislava
22.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Od výskumu k praxi
Vytlačiť tútor stranu  Verzia pre tlač

Programový výbor

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej, edukačnej a trénerskej činnosti členov katedier, ústavov telesnej a športovej výchovy na univerzitách a športových inštitúciach doma a v zahraničí.


Vedecký výbor

 • prof. Erika ZEMKOVÁ, PhD. FTVŠ UK
 • prof. PhDr. Miroslav BOBRÍK, PhD. STU Bratislava
 • prof. PaedDr. Ivan ČILLÍK, CSc. KTVŠ FF UMB  Bánska Bystrica
 • doc. Oľga KYSELOVIČOVÁ, PhD. FTVŠ UK
 • doc. PaedDr. Ludmila ZAPLETALOVÁ, PhD. FTVŠ UK
 • doc. Martin ZVONAŘ, PhD. prodekan FSS MU Brno
 • Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD. STU Bratislava

Organizačný výbor

 • Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD. - predseda
 • Mgr. Oto HONZ, PhD.
 • Mgr. Jan ŽIŠKA, PhD.
 • Mgr. Marian UVAČEK, PhD.