Ústav jazykov a športu SjF STU v Bratislave
pod záštitou dekana SjF prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD.
23.-24.11. 2017, Bratislava
20.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Od výskumu k praxi
Vytlačiť tútor stranu  Verzia pre tlač

Vážené dámy a páni,

dovoľte mi aby som Vás v mene dekana  Strojníckej fakulty STU prof.Ing.Ľubomíra Šooša, PhD., Vysokoškolského športového klubu  Strojár SjF STU a vedeckého i organizačného výboru konferencie opäť  pozvala na okrúhly  20.ročník medzinárodnej vedeckej konferencii o športe „Od výskumu k praxi“.  Našim cieľom je pripraviť pre Vás prostredie, kde môžete prezentovať výsledky Vašej práce - pedagogickej, športovej a vedeckej, kde uplatňujete výsledky výskumu v praxi a naopak praktické poznatky overujete vedou.  Je dôležité, aby vaše vedomosti, ktoré Ste svojou vytrvalou prácou rokmi získali, pričom stále vo Vás tlela vôľa dosiahnuť osobné víťazstvo, mohli postúpiť ostatným, starším aj mladším, pretože viera, že sú okolo nás veci neobjavené nás posúva ďalej. Konferencia Vám prináša možnosť diskutovať, vymieňať si názory, polemizovať či poradiť sa o problematike Vám blízkej i vzdialenej. To čo nestihnete zaregistrovať na konferencii nájdete v CD Zborníku vedeckých prác „Od výskumu k praxi v športe 2017".

Konferencia je podporovaná vedecko-výskumnou agentúrou APVV  projektom APVV-14-0916  pod názvom: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta.


Vážené kolegyne, kolegovia,

bude mi naozaj cťou a potešením Vás privítať 23. – 24.11.2017 na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Teším sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

Mgr.Alena Cepkova,PhD.

Predseda organizačného výboru