Ústav jazykov a športu SjF STU v Bratislave
pod záštitou dekana SjF prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD.
16.5. 2019, Bratislava
22.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Od výskumu k praxi
Vytlačiť tútor stranu  Verzia pre tlač

Vážené dámy a páni,

dovoľte mi aby som Vás v mene dekana  Strojníckej fakulty STU prof.Ing.Ľubomíra Šooša, PhD., Vysokoškolského športového klubu  Strojár SjF STU a vedeckého i organizačného výboru konferencie opäť  pozvala na   22.ročník medzinárodnej vedeckej konferencii o športe „Od výskumu k praxi“.  Našim cieľom je pripraviť pre Vás prostredie, kde môžete prezentovať výsledky Vašej práce - pedagogickej, športovej a vedeckej, kde uplatňujete výsledky výskumu v praxi a naopak praktické poznatky overujete vedou.  Konferencia Vám prináša možnosť diskutovať, vymieňať si názory, polemizovať či poradiť sa o problematike Vám blízkej i vzdialenej. To čo nestihnete zaregistrovať na konferencii nájdete v CD Zborníku vedeckých prác „Od výskumu k praxi v športe 2019".

Konferencia je podporovaná vedecko-výskumnou agentúrou APVV  projektom APVV-14-0916  pod názvom: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta.


Vážené kolegyne, kolegovia,

bude mi naozaj cťou a potešením Vás privítať 16.5.2019 na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Teším sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

Mgr. Alena Cepkova, PhD.

Predseda organizačného výboru