Ústav jazykov a športu SjF STU v Bratislave
pod záštitou dekana SjF prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD.
16.5. 2019, Bratislava
22.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Od výskumu k praxi
Vytlačiť tútor stranu  Verzia pre tlač

Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok za príspevok                                                       30€

Konferenčný poplatok pre doktorandov                                                20€

Konferenčný poplatok zahŕňa recenzovaný zborník  z konferencie CD s ISBN,  občerstvenie v priebehu konferencie, certifikát  o účasti na konferencii, administratívne a organizačné výdaje, spoločenské posedenie.

Platba sa hradí prevodom.  Pred platbou sa zaregistrujte a uvedte údaje o účastníkovi konferencie, ktoré sú potrebné pre vystavenie fakturačných údajov.  Ceny sú uvedené s DPH.
V deň registácie Vás žiadame  o predloženie dokladu o zaplatení prevodom.

BANKOVÉ SPOJENIE:

Štátna pokladnica

STU v Bratislave

SK33 8180 0000 0070 0008 5579

VS 925

Správa pre prijímateľa:  Priezvisko