Ústav jazykov a športu SjF STU v Bratislave
pod záštitou dekana SjF prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD.
16.5. 2019, Bratislava
22.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Od výskumu k praxi
Vytlačiť tútor stranu  Verzia pre tlač

Program

Vedecký program

Štvrtok 16.5.2019

09:00 - 12:00  Rokovanie

12:00 - 13:00  Obed

13:00 - 16:00  Rokovanie

Spoločenský programTémy

Športové technológie a inžinierstvo
Športová biomechanika
Fyzická aktivita, zdravie a fitnes
Rehabilitácia a fyzioterapia
Športová výživa
Športová psychológia
Fyziológia cvičení
Športová medicína
Koučovanie